Polityka prywatności

Wyszukaj apartament

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) wiemy, jak ważne są Twoje dane, dlatego wprowadziliśmy najsurowsze środki bezpieczeństwa i będziemy wykorzystywać podane informacje wyłącznie w ściśle określonych celach. Wśród wartości, z którymi się identyfikujemy, jest przejrzystość, dlatego chcemy, abyś od początku wiedział, że prywatność Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od naszych użytkowników i jak ich używamy.

 

W MIROSŁAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) staraliśmy się stworzyć bezpieczną i niezawodną przestrzeń, dlatego też udostępniamy naszym klientom przyjęte zasady dotyczące prywatności:

 • Nigdy nie będziemy żądać podania danych osobowych, chyba że będzie to konieczne do świadczenia wymaganych usług.
 • Dane osobowe naszych użytkowników nigdy nie będą nikomu udostępniane, chyba że jest to zgodne z prawem lub w przypadku wyraźnej zgody użytkownika.
 • Dane osobowe nigdy nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszej polityce prywatności.

 

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Tożsamość:

MIROSŁAW LUBIENIECKI CIF: Y3224510Q

Nazwa handlowa: ISLANDO.ES

Adres: C / LEON Y CASTILLO 49 35629 TUNIEJE (LAS PALMAS)

Adres e-mail: informacion@islando.es

Zainteresowana strona jest informowana, że ​​MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) wyznaczył osobę odpowiedzialną za prywatność i / lub bezpieczeństwo, przed którą może zadawać pytania dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. Zainteresowana strona może skontaktować się z odpowiedzialnym za prywatność i / lub bezpieczeństwo za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: adres pocztowy i e-mail.

 

ZASADY STOSOWANE DO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe będziemy przestrzegać następujących zasad zgodnych z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych: Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: Zgoda będzie zawsze wymagana na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, o których poinformujemy z wyprzedzeniem z zachowaniem całkowitej przejrzystości. Zasada minimalizacji danych: Będziemy żądać jedynie danych ściśle niezbędnych do celów, dla których wymagamy minimum możliwego. Zasada ograniczenia okresu przechowywania: Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, w zależności od celu, w przypadku zapisów będziemy informować o odpowiednim okresie przechowywania, będziemy okresowo przeglądać nasze listy i usuwać te zapisy nieaktywny przez dłuższy czas. Zasada integralności i poufności: Dane będą traktowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i poufność. MIROSŁAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) informuje, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych naszych użytkowników przez osoby trzecie.

NIELETNI

Produkty i usługi firmy MIROSŁAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) oraz jej akcje promocyjne skierowane są z myślą o dorosłych. Będziemy gromadzić i przetwarzać dane tylko wtedy, gdy masz co najmniej 18 lat. Wszelkie dane osoby poniżej 18 roku życia zostaną usunięte.

 

W JAKI SPOSÓB OTRZYMUJEMY DANE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ

 • Podczas przeglądania naszej strony internetowej.
 • Kiedy wypełniasz swoje dane poprzez formularz kontaktowy.
 • Kiedy bierzesz udział lub wchodzisz w interakcję z naszymi kampaniami marketingu bezpośredniego.
 • Kiedy, za Twoją zgodą, osoby trzecie przekazują nam Twoje dane osobowe.
 • Kiedy publikujesz komentarze na naszych stronach.
 • Gdy uczestniczysz lub wchodzisz w interakcję z naszymi sieciami społecznościowymi.
 • Podczas wypełniania formularzy wykazujących zainteresowanie określonymi produktami lub przedmiotami.
 • Gdy prosisz o dodatkowe informacje o produkcie od pracowników MIROSŁAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES).
 • Gdy prosisz o informacje o produkcie MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES), które widziałeś w naszych cyfrowych kampaniach marketingowych lub reklamach za pośrednictwem innych platform.
 • Będziemy wdzięczni, jeśli pomożesz nam w aktualizowaniu swoich danych osobowych, informując nas o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych lub preferencji.

 

INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ MIROSŁAWA LUBIENIECKIEGO (ISLANDO.ES)

Kiedy użytkownik łączy się z tą witryną, na przykład w celu przeglądania produktów, żądania informacji o naszych produktach, odpowiedzi na post, subskrybowania lub wykonania umowy, podaje dane osobowe, za które odpowiada MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES). Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Przekazując te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie jego informacji przez MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES), wyłącznie w sposób opisany w Informacji Prawnej oraz w niniejszej Polityce Prywatności.

A. Kiedy wysyłąsz zapytanie rezerwacyjne lub zapytanie o oferowanych usługach, wymagane informacje, a Ty przekazujesz nam przykłądowo: Imię i nazwisko,  adres,  numer telefonu komórkowego,  adres e-mail. Informacje te służą do weryfikacji Twojej tożsamości i kontaktu z Tobą w przypadku pytań dotyczących Twojego zapytania lub rezerwacji. Jeżeli zapisałeś sie do naszego "newlettera" prześlemy Ci również informacje o nadchodzących akcjach rabatowych, które mogą Cię zainteresować. Zgodnie z postanowieniami 21 LSSI informujemy, że w przypadku wcześniejszego stosunku umownego dane e-mail podane przez użytkownika mogą być wykorzystywane do wysyłania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług, które są pierwotnie przedmiotem umowy z użytkownikiem. Istnieje możliwość sprzeciwienia się wysyłaniu informacji handlowych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości handlowej, a wszystko to bezpłatnie. W przypadku sprzeciwu użytkownik zaznaczy, że nie wyrazi zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celach handlowych i reklamowych, dotyczących produktów, usług, ofert, promocji związanych z produktami podobnymi do zakontraktowanych; przeprowadzać ankiety, statystyki i analizy trendów rynkowych; i tworzyć profile użytkowników w celu personalizacji i ulepszania usługi.

B. Kiedy przekazujesz nam wszelkie wymagane dane osobowe wyamgane prawnie w celu przekazania ich do odpowiednich organów, spełniając tym wymogi przepisów meldunkowych.

C. MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANO.ES) uzyskuje również informacje od wszystkich osób, które uzyskują dostęp do naszej strony internetowej, a także informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia (więcej szczegółów na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookie. W przypadku podejrzenia przestępczego wykorzystania takich adresów IP jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia takiej możliwej nieuczciwej działalności i udostępnienia informacji organom ścigania.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 • Używamy Twoich danych do różnych celów, które szczegółowo omówimy w tej sekcji:
 • MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) zbiera Twoje dane kontaktowe, informacje o Twoich preferencjach oraz informacje o korzystaniu ze stron internetowych i komunikacji; Może również wykorzystywać informacje o rezerwacjach lub złożonych przez Ciebie zapytaniach w celu ustalenia, które produkty mogą Cię zainteresować, i skontaktowania się z Tobą w oparciu o Twoje preferencje.
 • Podobnie MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) może wykorzystywać Twoje dane osobowe do tworzenia zindywidualizowanych profili klientów za pomocą procedur statystycznych. W wyniku procesu profilowania możesz otrzymywać spersonalizowane komunikaty, które Cię interesują, zawierające treści związane z przedmiotami ofertami. Wysyłanie biuletynów i informacji o wydarzeniach. Zabiegi związane z informacjami z innych partii i Newsletterów są przeprowadzane tylko wtedy, gdy wyrazisz na nie zgodę.
 • Aby zrealizować rezerwację: Za każdym razem, gdy dokonujesz rezerwacji. Dane te są niezbędne, aby móc prawidłowo zarządzać rezerwacją, przygotowaniem i wysyłaniem informacji związanych z realizacją i obsługą rezerwacji.
 • Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych: wypełnienie naszych zobowiązań prawnych w zakresie przestrzegania wymogów informacyjnych wydanych przez organy sądowe, organy regulacyjne i nadzorcze oraz krajowe siły i organy bezpieczeństwa. Wszyscy odpowiedzialni za przetwarzanie danych podlegają prawu krajów, w których działają i są zobowiązani do ich przestrzegania. Obowiązki te obejmują dostarczanie, w określonych okolicznościach, danych osobowych organom sądowym, organom regulacyjnym lub nadzorczym oraz państwowym siłom i organom bezpieczeństwa.

Istnieją także inne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Aby zagwarantować zgodność z warunkami użytkowania i obowiązującym prawem. Może to obejmować rozwój narzędzi i algorytmów, które pomagają tej witrynie w zagwarantowaniu poufności gromadzonych przez nią danych osobowych.

Aby wspierać i ulepszać usługi oferowane przez tę witrynę.

Zarządzanie sieciami społecznościowymi. MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) jest obecny w sieciach społecznościowych. Postępowanie z danymi osób, które stają się obserwatorami w sieciach społecznościowych oficjalnych stron MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES), będzie regulowane przez tę sekcję. Oprócz tych warunków korzystania, polityki prywatności i regulaminu dostępu, które należą do sieci społecznościowej, które są odpowiednie w każdym przypadku i wcześniej zaakceptowane przez użytkownika. MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) Będzie traktować Twoje dane w celu prawidłowego zarządzania Twoimi danymi obecność w sieci społecznościowej, działania sprawozdawcze, produkty lub usługi MIROSLAW LUBIENIECKI. (ISLANDO.ES), a także w każdym innym celu, na jaki pozwalają przepisy dotyczące sieci społecznościowych.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Jeśli Twoje dane są wykorzystywane do kilku celów, które wymagają od nas przechowywania ich przez różne okresy, zastosujemy najdłuższy okres przechowywania.

Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki zainteresowana strona nie zażąda ich usunięcia.

W każdym przypadku ograniczamy dostęp do Twoich danych tylko do tych osób, które muszą je wykorzystać do wykonywania swoich funkcji.

W odniesieniu do tych danych osobowych, które nie są już potrzebne, dostęp do nich będzie ograniczony do spełnienia wymogów ściśle prawnych lub zostaną one usunięte w bezpieczny sposób.

Cele marketingowe: jeśli chodzi o wykorzystywanie twoich informacji do celów marketingowych, będziemy przechowywać te informacje w tym celu przez pięć lat od daty ostatniego uzyskania zgody na wysyłanie ci informacji marketingowych, chyba że to zrobisz zażądać wyłączenia Cię z nich poprzez cofnięcie wyrażonej zgody. Cele związane z wypełnianiem obowiązków prawnych i regulacyjnych: niektóre informacje muszą być przechowywane przez okresy wymagane przez szczególne przepisy, które mogą mieć zastosowanie (podatkowe, handlowe, pranie pieniędzy itp.).

 

ŚRODKI OCHRONY DANYCH

Aby zagwarantować ochronę i zachować bezpieczeństwo, integralność i dostępność Twoich danych, stosujemy różne środki bezpieczeństwa. Chociaż nie jest możliwe zapewnienie całkowitej ochrony przed włamaniami do transmisji danych przez Internet lub ze strony internetowej, my, a także nasi podwykonawcy i partnerzy biznesowi, dokładamy wszelkich starań, aby zachować fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki ochrony które gwarantują ochronę Twoich danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi. Stosowane przez nas środki obejmują:

ograniczyć dostęp do swoich danych tylko do tych osób, które powinny je znać w odpowiedzi na wykonywane przez siebie zadania, z którymi została podpisana umowa o zachowaniu poufności.

przechować najbardziej wrażliwe dane (takie jak dane kart kredytowych) tylko w formacie zaszyfrowanym.

instalować systemy ochrony obwodowej infrastruktury komputerowej („firewalls”), aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, na przykład „hakerom”.

W przypadkach, w których dostarczyliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części naszych witryn internetowych lub dowolnego innego portalu, aplikacji lub usługi pod naszą kontrolą, jesteś odpowiedzialny za zachowanie go w tajemnicy i przestrzeganie wszystkich inne procedury bezpieczeństwa, o których powiadamiamy. Nie będziesz mógł nikomu udostępniać swojego hasła.

 

KIEDY I DLACZEGO DANE SĄ PRZEKAZYWANE OSOBOM TRZECIM?

Dane mogą być przekazywane wskazanym poniżej odbiorcom z następujących powodów:

 • Administracje publiczne: w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) w ramach swojej działalności
 • Cesje na rzecz osób trzecich niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z istniejącego stosunku umownego lub które mogą istnieć.
 • Dostawcom, którzy potrzebują dostępu do swoich danych w celu świadczenia usług, które MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) zlecił tym dostawcom, iz którymi należycie podpisał umowy o świadczenie usług w celu prawidłowego przetwarzania danych osobowych niezbędnych i wymaganych przez aktualne przepisy dotyczące ochrony prywatności.

Gdyby w przyszłości MIROSŁAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) dokonywał innych transferów danych osobowych, należycie poinformowałby swoich klientów.

 

PRAWA I SPOSÓB SKORZYSTANIA Z NICH

Można skorzystać z następujących praw: dostęp, sprostowanie, usunięcie, sprzeciw, przenoszenie, ograniczenie, za pośrednictwem wskazanych adresów pocztowych i elektronicznych

DOSTĘP  - Właściciele będą mogli zapoznać się z danymi osobowymi przechowywanymi przez nas.

SPROSTOWANIE - Właściciele mogą modyfikować swoje dane osobowe, jeśli są niedokładne.

USUNIĘCIE - Właściciele mogą żądać usunięcia swoich danych.

SPRZECIW - Właściciele mogą żądać zaprzestania przetwarzania ich danych w przypadkach, gdy ze względów prawnych nie jest to konieczne.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA - Właściciele mogą żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych okolicznościach, zachowując tylko te same dla dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRZENIESIENIE - Posiadacze mogą zażądać otrzymania danych osobowych, które dostarczyli, lub przesłać je innej osobie odpowiedzialnej.

Podobnie, jeśli zostanie uzanne, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy lub Twoje prawa do prywatności, osoba, której to dotyczy, może złożyć skargę:

Przed odpowiedzialnym za prywatność i / lub bezpieczeństwo za pośrednictwem wskazanego adresu pocztowego lub elektronicznego.

Przed właściwym organem kontrolnym.

 

POLITYKA COOKIES

I.- FAKTY: MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANO.ES) prowadzi stronę internetową i wykorzystuje pliki cookies do profilowania.

II.- ANALIZA PRAWNA

Uwzględniając RODO (30): „Osoby fizyczne mogą być powiązane z identyfikatorami internetowymi […], takimi jak adres protokołu internetowego, identyfikatory plików cookie i inne identyfikatory […]. Mogłoby to pozostawić ślady, które, zwłaszcza w połączeniu z unikalnymi identyfikatorami i innymi danymi otrzymanymi przez serwery, mogłyby zostać wykorzystane do tworzenia profili osób fizycznych i ich identyfikacji ”.

Dlatego system zgody na cookies, zgodnie z RGPD, musi gwarantować, że treść:

 • udziela jasnych informacji, wskazanie konkretnego rodzaju danych i celu
 • zostanie przedstawiona przed jakimkolwiek przetwarzaniem innym niż to, co jest absolutnie konieczne, zwane również „uprzednią zgodą”.
 • zostanie przedstawiona jako działanie potwierdzające i pozytywne
 • powinna informowa o rozważeniu prawdziwego wyboru. Użytkownik musi mieć możliwość odrzucenia zbędnych plików cookie i kontynuowania korzystania z witryny.
 • zapis jako dowód przyznania zezwolenia uważany jest za odwracalny. Użytkownicy muszą mieć możliwość wycofania swojej zgody w dowolnym momencie

„Artykuł 22 ust. 2 ustawy 34/2002. Dostawcy usług mogą korzystać z urządzeń do przechowywania i odzyskiwania danych w urządzeniach końcowych usługobiorców, pod warunkiem że wyrazili na to zgodę po otrzymaniu jasnych informacji i pełne informacje o jego wykorzystaniu, w szczególności o celach przetwarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych. o ile jest to technicznie możliwe i skuteczne, Zgoda odbiorcy na przetwarzanie danych może być wyrażona przy użyciu odpowiednich parametrów przeglądarki lub innych aplikacji, pod warunkiem, że odbiorca musi dokonać jej konfiguracji podczas instalacji lub aktualizacji poprzez wyraźne działanie w tym celu. Nie uniemożliwi możliwego przechowywania lub dostępu o charakterze technicznym wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez a do sieci łączności elektronicznej lub, o ile jest to absolutnie konieczne, do świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez odbiorcę. ”

III.- MODEL POLITYKI COOKIES

1.1 Pierwsza warstwa

Ta strona wykorzystuje własne operacyjne pliki cookie do celów funkcjonalnych oraz pliki cookie stron trzecich, które pozwalają zapamiętać Twoje preferencje i tworzyć profile, abyś mógł efektywnie poruszać się między stronami i ogólnie w celu poprawy komfortu użytkowania. Button: Zgadzam się.

1.2 Druga warstwa

MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) informuje o stosowaniu plików cookies na swoich stronach internetowych. Pliki cookie to pliki, które można pobrać na komputer za pośrednictwem stron internetowych. Są to narzędzia, które odgrywają istotną rolę w świadczeniu wielu usług społeczeństwa informacyjnego. Umożliwiają między innymi przechowywanie i pobieranie przez stronę internetową informacji o zwyczajach przeglądania użytkownika lub jego sprzętu oraz, w zależności od uzyskanych informacji, mogą służyć do rozpoznania użytkownika i ulepszenia oferowanej usługi.

Rodzaje plików cookie

W zależności od tego, kto jest podmiotem zarządzającym domeną, z której wysyłane są pliki cookie i przetwarzającym pozyskane dane, można wyróżnić dwa typy: własne pliki cookie oraz pliki cookie stron trzecich.

Istnieje również druga klasyfikacja ze względu na czas, przez jaki pozostają one przechowywane w przeglądarce klienta, mogą to być cookie sesyjne lub trwałe.

Oraz istnieje kolejna klasyfikacja z pięcioma rodzajami plików cookie według celu, w jakim są przetwarzane pozyskane dane: techniczne pliki cookie, pliki cookie personalizacji, pliki cookie do analizy, pliki cookie dotyczące reklam i pliki cookie dotyczące reklam behawioralnych.

 

Pliki cookies wykorzystywane w sieci

Następnie identyfikowane są pliki cookie używane w tym portalu, a także ich rodzaj i funkcja:

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej opracowanej przez Google, która umożliwia pomiar i analizę nawigacji na stronach internetowych. W Twojej przeglądarce możesz zobaczyć 4 pliki cookie z tego serwisu. Zgodnie z poprzednią typologią są to pliki cookie własne, sesyjne i analityczne. Możesz znaleźć więcej informacji na ten temat i wyłączyć korzystanie z tych plików cookie www.google.es/intl/es/analytics/.

Dzięki analityce internetowej uzyskuje się informacje dotyczące liczby użytkowników uzyskujących dostęp do sieci, liczby przeglądanych stron, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu ich trwania, używanej przeglądarki, operatora świadczącego usługę, języka , używany terminal lub miasto, do którego przypisany jest Twój adres IP. Informacje umożliwiające lepszą i bardziej odpowiednią obsługę tej strony.

Wyszczególniamy niektóre z używanych plików cookie:

 • _ga - 2 lata - zewnętrzne pliki cookie Google Analytics do analizy odwiedzin, kliknięć, sesji użytkownika na escrapalia.com itp.
 • _gid - 1 dzień - Zewnętrzne pliki cookie z Google Analytics do analizy odwiedzin, kliknięć, sesji użytkowników na escrapalia.com itp.
 • ai_user - Ten plik cookie jest powiązany z oprogramowaniem Microsoft Application Insights, które zbiera statystyki użytkowania i informacje telemetryczne dla aplikacji utworzonych na platformie chmurowej Azure. Jest to unikalny plik cookie do identyfikacji użytkownika, który umożliwia zliczanie użytkowników uzyskujących dostęp do aplikacji w czasie. Głównym celem tego pliku cookie jest: wydajność
 • lang - język nawigacji w Escrapalia.com
 • escrapalia-landing-cookie - Wskazuje, czy wyświetlać ekran powitalny, czy nie.
 • ARRAffinity - Ten plik cookie jest ustawiany przez witryny internetowe działające na platformie chmurowej Windows Azure. Służy do równoważenia obciążenia, aby zapewnić, że żądania stron odwiedzających są kierowane do tego samego serwera w każdej sesji przeglądania. Głównym celem tego pliku cookie jest: absolutnie konieczne.
 • .AspNetCore.Antiforgery.w5W7x28NAIs - ten plik cookie przechowuje token z informacjami, których ASP.Net Core potrzebuje do filtrowania działań żądanych z witryny Escrapalia.com
 • .AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider -
 • Identity.External -
 • ai_session - ten plik cookie jest powiązany z oprogramowaniem Microsoft Application Insights, które zbiera statystyki użytkowania i informacje telemetryczne dla aplikacji utworzonych na platformie chmurowej Azure. Jest to unikalny, anonimowy plik cookie służący do identyfikacji sesji. Głównym celem tego pliku cookie jest: wydajność.
 • registerPopupStatus - wskazuje, czy wyświetlać okno rejestracji użytkownikowi.

 

 

Akceptacja Polityki Cookies

MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) nie zakłada, że ​​akceptujesz używanie plików cookie, dopóki nie zaakceptujesz ich wyraźnie w przycisku „Zgadzam się” i nie wyświetlisz informacji o swojej Polityce plików cookie u dołu dowolnej strony, aby być świadomym. Biorąc pod uwagę te informacje, można wykonać następujące czynności:

 • Akceptuje ciasteczka. To powiadomienie nie będzie wyświetlane ponownie podczas uzyskiwania dostępu do jakiejkolwiek strony podczas tej sesji.
 • Zamknąć. Ogłoszenie jest ukryte na tej stronie.
 • Zmień swoje ustawienia. Możesz uzyskać więcej informacji o tym, czym są pliki cookie, poznać Politykę plików cookie firmy ISLANDO.ES oraz zmodyfikować konfigurację swojej przeglądarki.

 

Jak zmienić ustawienia plików cookies

Możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie z MIROSLAW LUBIENIECKI (ISLANDO.ES) lub dowolnej innej strony internetowej za pomocą przeglądarki. W każdej przeglądarce operacja przebiega inaczej, funkcja „Pomoc” pokaże Ci, jak to zrobić.

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Delete%20cookies

Chrome: support.google.com/HYPERLINK

"http://www.support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl"chromeHYPERLINK

"http://www.support.google.com/chrome/answer/ 95647?hl=pl"/ HYPERLINK

"http://www.support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl"answerHYPERLINK

"http://www.support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl"/ 95647?hl=pl

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

 

Jeśli zablokujesz używanie plików „cookies” w swojej przeglądarce, niektóre usługi mogą nie działać.

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz kod rabatowy i bądź na bieżąco z najlepszymi ofertami.